Klisna a hříbě
K přátelům do východních Čech

K přátelům do východních Čech

Když se manželé Olga a Vladimír Laškovi z ranče Kovářov rozhodli pro podporu jezdecké turistiky ve svém kraji, jenom hrstka optimistů věřila v naplnění jejich plánů. Neuplynuly však ani dva roky od okamžiku, kdy se vytvořené občanské sdružení s názvem Jezdecké stezky východních Čech zahájilo svoji práci, a přesto už se zájemci o vícedenní putování mohou vydat na značené stezky.

Díky podpoře Krajského úřadu a CHKO Železné hory dnes zejména na Pardubicku existuje téměř 300 kilometrů jezdeckých stezek označených známým bílým čtvercem s červeným kruhem uprostřed. Jedná se o celostátně uznávané označení přidělené Klubem českých turistů.

Členové občanského sdružení prezentují výsledky své práce na internetových stránkách hippostezkyvc.info, kde zájemci o jezdeckou turistiku mohou najít nejenom mapu se zakreslenými stezkami a přehledem jednotlivých stanic, ale také řadu dalších informací, včetně provozního řádu pro minimálních požadavků na jezdeckou stanici. Ta podle slov Vladimíra Laška musí poskytovat nocleh minimálně třem až čtyřem koním a jejich jezdcům, disponovat pevnou ohradou, přístupem k vodě a možností nákupu sena a jádra. „Jezdecká stanice by však měla umožňovat také vykonání alespoň minimální hygienické potřeby pro jezdce a v případě potřeby zajistit přivolání veterináře, podkováře nebo přepravce s vozíkem. Jezdci se samozřejmě budou muset na vybrané stanici předem ohlásit a zjistit, zda v ní bude volno,“ dodává Lašek.

Centrem celé oblasti zůstává i nadále Ranč Kovářov, kterým v současnosti procházejí dvě páteřní stezky:

Stezka č. 102 vede východo-západním směrem a spojuje Zehuby (u Čáslavi), Kovářov, Obořice a Javorníček. V současné doběčlenové Sdružení hledají další napojení na Orlické hory.

Stezka č. 103, která vede v severo-jižním směru, by měla v budoucnu spojovat Krkonoše s Dolním Rakouskem. V současné době je vyznačena mezi obcemi Vítězná (Podkrkonoší), Kunčice u Nechanic, Křičeň, Kovářov a Vilémov (kraj Vysočina).

„Vždy dvě sousední stanice ponesou odpovědnost za vytvoření a stav stezky, která mezi nimi probíhá. Před samotným vyznačením je třeba vyhledat majitele pozemků a získat jejich písemný souhlas pro vyznačení stezky. I když totiž existuje právo na průjezd po veřejné cestě, s vlastním vyznačením trasy už musí majitel daného pozemku souhlasit. V této souvislosti bychom chtěli poděkovat vstřícnému přístupu zemědělských podniků, lesních správ, starostů jednotlivých obcí a soukromých majitelů pozemků, s nimiž jsme dosud vytvoření jezdeckých stezek projednávali,“ prozrazuje vedoucí ranče Olga Lašková.

Ačkoliv se Východočeši mohou v současnosti pochlubit nejdelší sítí vyznačených stezek na území republiky, i nadále rozšiřují svoje aktivity. Zatímco vyhledávání dalších tras

ve „vnitrozemí“ zůstává i nadále Vladimíru Laškovi z Kovářova, kvůli rozhlehlosti regionu odsouhlasila Valná hromada ještě dva tzv. garanty oblastí, kterými je Karel Hynek z Vítězné v Podkrkonoší a Miroslav Šimko z Klášterce nad Orlicí.

Spojit se s nimi mohou všichni zájemci o vytvoření dalších jezdeckých stanic, které by umožnily rozšíření nabídky pro putování v sedle, a to včetně napojení na Středočeský kraj a kraj Vysočina. Tuto skutečnost podpořilo také nedávné setkání se zástupkyněmi Občanského sdružení pro podporu jezdecké turistiky se sídlem v Moravských Budějovicích.


Garanti občanského sdružení Jezdecké stezky východních Čech:

Pardubicko, Královéhradecko
Vladimír Lašek, Kovářov 1, Seč, tel.: 602624622, ranch@kovarov.info

Krkonoše
Karel Hynek, Vítězná-Nové Domy 90, tel.: 739019132

Orlické hory
Miroslav Šimko, Klášterec n. Orlicí 78, tel.: 465637265

Informace

Všechny články ke stažení jsou ve formátu .pdf a k jejich prohlížení potřebujete Adobe Acrobat Reader, který si můžete zdarma stáhnout zde: http://www.adobe.com/. Celkový objem dat čítá 20,3MB.
Pro uložení dokumentu kliněte pravým tlačítkem na odkaz a dejte "Uložit odkaz jako".

Stránka je XHTML i CSS validní; webmaster: Alpha007