Klisna a hříbě
Akce

Vážení prátelé jezdecké turistiky, dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní konferenci u príležitosti

Otevření jezdecké stezky Lichtenberg – Telč
Univerzitní centrum Telc, nám. Zachariáše z Hradce 2
20. listopadu 2006

Jezdecká stezka Lichtenberg-Telč byla v jednotlivých etapách roku 2005 a 2006 vytvorena za financní podpory EU, Jihoceského kraje (projekt „Turistika na koni“) a Dispozicního fondu Vysociny („Partnerství bez hranic“) -v rámci programu INTERREG III A Ceská republika-Rakousko a Nadace Partnerství. Realizátorem stezky je Obcanské sdružení pro podporu jezdecké turistiky se sídlem v Moravských Budejovicích, garant: ing. Simona Stejskalová. Našimi partnery jsou: Pferdehof St. Nicolaus, Lichtenberg

Reitverein Drosendorf, Autendorf 1

Za podporu a spolupráci dekujeme zejména Sportovnímu klubu STARKON Nová Ríše a Jirímu Kovárovi, Jezdecké stanici Andrejsuv statek – Cizkrajov, Jockey Clubu Malý Pecín a Lesní správě Telč a Ceský Rudolec.

Program:
15.00 zahájení ... predseda výboru pro vzdelávání, vedu, kulturu, lidská práva a petice SENÁTU PARLAMENTU CR Václav Jehlicka
starosta Telce Mgr. Roman Fabeš
Anton Koczur – Präsident Internationales Interkommunales Zentrum, Groß Siegharts
Ing. Simona Stejskalová, Obcanské sdružení pro podporu jezdecké turistiky

Praktické zkušenosti s projektováním a tvorbou jezdecké stezky Lichtenberg-Telc,vcetně jejího projetí skupinou rakousko-ceských jezdců
Heinz Charwat ... Jezdecká turistika na území Rakouska
Ing. Lenka Pacíková, Mendlova zemedelská a lesnická univerzita Brno ... Alternativní využití koní v agroturistice se zamerením na hipoterapii
MVDr. Nicole Herout, Pferdehof St. Nicolaus ... Využití homeopatie, akupresury a chiropraxe u koní, první pomoc v terénu.
Zástupce Ceské zemedelské akademie Humpolec ... Podpora a rozvoj jezdeckého vzdelávání a sportu v srdci Evropy

Přestávka:
Frederik Bednár, Jezdecká spolecnost HOBIT Domašov ... Príprava koně pro pobyt v prírodě s využitím metody prirozené komunikace cloveka a kone.
Ing. Lucie Ohánková, Krajský úrad kraje Vysocina ... Mapování jezdeckých stanic v kraji Vysocina a návrh budoucích jezdeckých tras.
Ing. Martin Musil, Vysoká škola ekonomická Jindrichuv Hradec ... Prínos jezdecké turistiky pro subjekty cestovního ruchu.
Klaudia Jozefceková, EPONA Mútnik ... Jezdecké stezky v okolí Liptovského Mikuláše, projekt „Putování s konmi“.
Ing. Milena Andrlová... Cinnost jezdecké sekce Klubu ceských turistu, rozvoj jezdecké turistiky na území Jihoceského kraje.

Ukoncení odborné cásti: 18.00 hod., Obcerstvení a diskuse: 18.00-19.00 hod.

Podrobnosti o stezce: jezdecka-turistika.sothis.cz Svoji úcast, prosím, potvrdte do 13. listopadu 2006 e-mailem na adresu: stejskal@mbnet.cz nebo telefonicky na 603 265 059 -Ing. Simona Stejskalová.
Sehr geehrte Damen und Herren, Freunde der Reittouristik, wir gestatten uns, Sie zu einer Konferenz, die bei

der Eröffnung des Reitweges Lichtenberg – Telč (statt findet einzuladen).
Univerzitní centrum Telc, nám. Zachariáše z Hradce 2
20. November 2006

Der Reitweg Lichtenberg-Telč war in einzelenen Etappen des Jares 2005 a 2006 mit fizanzieller Unterstützung der EU, Südböhmischen Region (Projekt „Turistik in der Sattel“) und Dispositiofond des Kreis Vysocina („Partnerschaft ohne Gränzen“) – im Rahmen der INTERREG III A Tschechische Republick-Österreich und ,,Stüftung Partnerschaft,, geschaffen worden. Realisiert wurde der Reitweg von der ,,Verein für Ünterstützung der Reittouristik“ mit Hauptzitz im Moravské Budejovice.Garantieübernehner: ing. Simona Stejskalová.

Unsere Partner sind: Pferdehof St. Nicolaus, Lichtenberg

Reitverein Drosendorf, Autendorf 1

Für die Ünterstützung und Mitarbeit danken wir vor allem: Sport Club STARKON Nová Ríše namentlich Herr Jirí Kovár, Reitstation Andrejsuv statek – Cizkrajov, Jockey Club Malý Pecín und Forstverwaltung Telč und Ceský Rudolec.

Programm:
15.00 Eröffnung ...Herr Senator Václav Jehlicka, Vorzitzender des Komitees für Bildung, Wissenschaft, Kultur, Menschenrecht und Petitionen bei Senat des Parlaments der Tschechischen Republik
Mgr. Roman Fabeš – Bürgermeister Telč
Anton Koczur – Präsident Internationales Interkommunales Zentrum, Groß Siegharts Ing. Simona Stejskalová, Verein für Ünterstützung der Reittouristik

Praktische Erfahrungen mit projektieren und Aufbau der Reitweg Lichtenberg-Telc, und das auch mit Überprüfung des Weges von einer Gruppe tschechishen und österreichischen Reitern Heinz Charwat... Reittouristik Österreich
Ing. Lenka Pacíková, Mendls – land-und forstwirtschaftliche Universität Brno ... Alternatievnutzung Pferden in Agratouristik, mit Orientierung an Hipotherapie MVDr. Nicole Herout, Pferdehof St. Nicolaus ... Homeopathie, Akupressur und Chiropraxis bei Pferden, Erste Hilfe beim Geländeritt
Stellvertreter Tschechische landwirtschaftliche Akademie Humpolec ... Unterstützung und Weiterentwicklung des Reitspots und Weiterbildung im Herzen Europas

Pausse:
Frederik Bednár, Reiterverband HOBIT Domašov ... Vorbereitung des Pferdes für den Aufenthalt in der Natur, Nutzung der natürlichen Kommunikation zwischen Mensch und Pferd Ing. Lucie Ohánková, Kreisamt des Kreises Vysocina ... Suche nach Reitstationen im Kreis Vysocina, Entwurf eventueller Reitwege.
Ing. Martin Musil, Ökonomische Hochschule Jindrichuv Hradec ... Specifikazionen den Markierungen des Reitweges, praktische Erfahrungen aus dem Terrain.
Klaudia Jozefceková, EPONA Mútnik ... Reitwege in der Umgebung von Liptovský Mikuláš, Projekt „Wanderung im Sattel“.
Ing. Milena Andrlová... Club Tschechischer Wandertouristik,Arbeit der Abteilung Reittouristik, Entfaltug Reittouristik im Südböhmischen Region

Ende des Fachteils: 18.00 Uhr -Lunch und Diskussion: 18.00-19.00 hod.

Mehr infos über den Reitweg: jezdecka-turistika.sothis.cz
Ihre Teilnahme bestätigen Sie bitte bis 13. November 2006 an e-mailadresse: stejskal@mbnet.cz oder SMS an 603 265 059 -Ing. Simona Stejskalová.

Informace

Všechny akce ke stažení jsou ve formátu .pdf a k jejich prohlížení potřebujete Adobe Acrobat Reader, který si můžete zdarma stáhnout zde: http://www.adobe.com/. Celkový objem dat čítá 20,3MB.
Pro uložení dokumentu kliněte pravým tlačítkem na odkaz a dejte "Uložit odkaz jako".

Stránka je XHTML i CSS validní; webmaster: Alpha007