Markéta na koni
„Severní les“ podporuje přeshraniční turistiku v sedle

„Severní les“ podporuje přeshraniční turistiku v sedle

Partnerství s krajem Vysočina a budování společné rakousko-české stezky společně za účasti členů Občanského sdružení pro podporu jezdecké turistiky patří mezi aktivity, kterými dolnorakouský PFERDEREGION NORDWALD v současnosti podporuje přeshraniční spolupráci. Díky rozsáhlým aktivitám, které ve zmíněném regionu probíhají již desátým rokem, vznikla v severní části Waldviertleru nejenom řada jezdeckých stezek, ale podařilo se vytvořit také zemskou strukturu pro jezdecké spolky a rakouskou platformu s názvem Ježdění na koni.

„Doslova žijeme a pracujeme s koňmi a naši práci podporuje tým profesionálních poradců,“ tvrdí Barbara Rommer z Regionální rozvojové kanceláře. „Zejména v posledních letech jsou koně v celé oblasti velmi populární, ale protože se zde provozuje řada aktivit, někdy jim chybí návaznost a vzájemná koordinace. Z tohoto důvodu došlo k založení spolku s názvem Pferderegion Nordwald. Jeho cílem je vybudovat stezky pro jezdeckou turistiku, zajistit spolupráci se sousedními jezdeckými regiony a pomocí agroturistiky oživit celou oblast Nordwaldu. Máme i kontaktní místo, které zajištuje vzájemnou výměnu zkušeností mezi jednotlivými organizacemi a individuální poradenství.“

Finanční prostředky na zmíněnou činnost plynou z evropského programu pro podporu venkovských oblastí LEADER. Nositelem projektu je 27 členských organizací, které si vzájemně vypomáhají. Zatímco jeden vlastní koně, druhý zajišťuje stravování a jiný zase ubytování. Společně tak vytvářejí společný opěrný bod pro jezdeckou turistiku.

Pokud tedy v současnosti vyrazíte se svým koněm do dolnorakouského Nordwaldu, můžete si zvolit služby ve dvou různých kategoriích. Tzv. „Reiter Herberge“ sice nabízí ubytování pro jezdce i koně, ale nemusí to být v jednom místě. Často se zde stává, že ubytovatel lidí zajišťuje převoz koní do nejbližší stáje. Opakem je tzv. „Jezdecká stanice“, která poskytuje ubytování jezdcům i koním současně.Těchto zařízení je však dosud omezené množství.

„Nejvíce jsme se soustředili na vybudování sítě jezdeckých stezek, jejich označení a vybavení. Organizujeme také různé exkurze a akce, snažíme se o prezentovat náš region a propojit ho se všemi sousedními územími, a to včetněČeské republiky,“ dodává Barbara. Podle jejích slov se všichni přihlášení zájemci, kteří mají zájem o práci s koňmi nebo o jezdeckou turistiku, dostanou do tzv. „rozdělovníku“. To znamená, že jim spolek rozesílá poštu a veškeré aktuální informace. Lidé sem mohou také napsat svoji zprávu, která se týká například konání jezdeckých závodů nebo rekreačních aktivit spojených s využitím koní.

„V současnosti se soustřeďujeme na propojení jednotlivých podniků a jezdeckých stanic, a to včetně návaznosti na české straně. I když výsledným produktem by měla být přehledová mapa, veškeré údaje jsou také on-line, takže každý zájemce o putování v sedle si může sestavit a vytisknout mapku vlastní cesty,“ dodává Ulrike Kleindienst, která spolu s Barbarou reprezentovala Nordwald již několikrát na území naší republiky.

Nordwaldští provozovatelé jezdeckých stanic a stezek dostávají zdarma štítky, šipky nebo samolepky pro jejich umístění. V etapě zkoušek je i nové označení, které by mělo vyznačovat cestu vhodnou i pro putování vozem. „Tady u nás máme motto: Je zapotřebí síly k tomu, aby člověk snil a odvahy k tomu, aby člověk našel cestu. Tam, kde existuje víra, že je možné přenést hory, tam je možné tuto odvahu a sílu najít,“ dodává Ulrika.

Simona Stejskalová

Informace

Všechny články ke stažení jsou ve formátu .pdf a k jejich prohlížení potřebujete Adobe Acrobat Reader, který si můžete zdarma stáhnout zde: http://www.adobe.com/. Celkový objem dat čítá 20,3MB.
Pro uložení dokumentu kliněte pravým tlačítkem na odkaz a dejte "Uložit odkaz jako".

Stránka je XHTML i CSS validní; webmaster: Alpha007