Klisna a hříbě
Jezdecká stezka Maříž – Plačovice přivítala první jezdce

Jezdecká stezka Maříž – Plačovice přivítala první jezdce

Motto: „Kde je dobrá vůle, tam je i cesta“. Osmičlenná skupina jezdců, mezi nimiž nechyběli ani zástupci dolnorakouského Waldviertelu, projela poslední červnovou neděli nově vytvořenou jezdeckou stezku Maříž-Plačovice. Její vyhledání a následné vyznačení finančně podpořili Jihočeský kraj a Evropská unie (v rámci projektu „Turistika na koni“, jehož vedoucím je ing. Milena Andrlová), Nadace Partnerství a Nadace České spořitelny a Klub českých turistů.

Přestřižení pásky se ujal senátor Václav Jehlička, který se na stezku vydal v sedle vlastní starokladrubské klisny. Jízdy po stezce se osobně zúčastnil také majitel mařížské jezdecké stanice a Sportovního klubu STARKON Václav Kovář, který na trasu vyslal šest koní z bohuslavické stáje. (Bez zajímavosti není skutečnost, že čtyři starokladrubské bělky a dvě teplokrevné klisny absolvovaly celou cestu z domovské stáje a následně i návrat „po kopytě“, takže během tří dnů urazily kolem 130 km.) Čtyřhodinové putování jihočeským příhraničím zpestřilo občerstvení u nově vybudovaného koňského úvaziště v Rekreačním středisku Janov a slavnostní předání originální mařížské keramiky po příjezdu do Plačovic. Díky poskytnutému ustájení v prostorách Jezdecké stanice Olgy Guevarové mohli jezdci strávit závěr nedělního odpoledne sledováním jezdeckých závodů pořádaných Dostihovou stájí VALORY Plačovice. Kromě parkurového skákání zde proběhly také ukázkové závody dostihových koní s vrcholem v podobě Malé Dešanské steeple-chase, dostih poníků a soutěž Mini-Maxi. „Putování se nám i navzdory panujícímu horku velice líbilo a jsme doslova nadšeni vaší krajinou. Také starokladrubské klisny, které nám Václav Kovář pro dnešní den zapůjčil, byly velmi dobře jezditelné a snad jediné, co nás trochu zaskočilo, byla tvrdost vašich sedel,“ prozradil v závěru pětadvacetikilometrového putování Florian Herout, který zahajovací jízdu absolvoval s bratrem Dominikem. Oba zástupci jezdeckého a chovatelského centra Pferdehof St. Nikolaus tvrdí, že se na stezku rozhodně budou vracet se svými rakouskými přáteli. Vzájemná spolupráce a rozsáhlé plány na propojení rakouských, moravských a českých jezdeckých stezek vyplynula také ze společného setkání v OÁZE Maříž, které předcházelo vlastní jízdě. S aktuální situací na české straně hranice seznámila účastníky prostřednictvím fotoprezentace ing. Simona Stejskalová, která je garantem stezky a společně s dalšími členy Občanského sdružení pro podporu jezdecké turistiky se sídlem v Moravských Budějovicích celou trasu vyznačila. Spolu se svým jindřichohradeckým kolegou ing. Martinem Musilem bude také vyznačovat napojení Plačovic a Dešné na hraniční přechody v Hluboké a Vratěníně, jehož projednání si vzal na starosti dešanský starosta ing.Alois Adam. Nejenom vzájemnou výměnu zkušeností, ale také tvorbu zrcadlových projektů přislíbily zástupkyně Pferderegionu Nordwald Ulrike Kleindienst a Barbara Rommer a naději na prohloubení přeshraniční spolupráce vyslovil prezident Internationales Interkommunales Zentra v Gross-Sieghartsu Anton Koczur. Zájem o využívání stezky projevil také ing.Roland Deyssig, který je předsedou jezdeckého spolku Reitverein Drosendorf. Potěšující je skutečnost, že se chystá k zanesení stezky do přehledu dolnorakouských jezdeckých tras. Ačkoliv stezce Maříž-Plačovice ještě chybí směrovky a značkařské kolíky, zájemci o její projetí mohou využít plánku, který pro ně za finanční podpory Nadace Partnerství připravilo Občanské sdružení pro podporu jezdecké turistiky. Plánky budou od července k dispozici v jednotlivých jezdeckých stanicích podél stezky (Dančovice, Plačovice, Janov, Maříž), na obecních úřadech a ve vybraných infocentrech. Uživatelé internetu je najdou na stránkách sdružení http://jezdecka-turistika.sothis.cz.

Informace

Všechny články ke stažení jsou ve formátu .pdf a k jejich prohlížení potřebujete Adobe Acrobat Reader, který si můžete zdarma stáhnout zde: http://www.adobe.com/. Celkový objem dat čítá 20,3MB.
Pro uložení dokumentu kliněte pravým tlačítkem na odkaz a dejte "Uložit odkaz jako".

Stránka je XHTML i CSS validní; webmaster: Alpha007